Індексація


Розміщення журналу у базах даних

Редакція проводить безперервну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

 

Розміщення «Індустрія моди. Fashion Industry» в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

 

 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

 Ulrich’s Periodicals Directory 

Google Scholar  

Index Copernicus